loader loader

Vizyoneks Bilgi Teknolojileri A.Ş.


+ Tüm Haberler
Vizyoneks Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Hizmetler

Teknolojinin etkin kullanımı ile hızlı ve verimli ürün geliştirilmesine imkan vererek, sigorta şirketlerinde verim artışı sağlayan Elementer, Emeklilik ve Hayat Sigortacılık yazılımıdır.

Kurumsal Sistemler

2012 yılından bu yana SAP iş ortaklarının arasına katılarak, yerel uzmanlığı ile global teknoloji ve uzmanlığı bir araya getirme hedefini başarı ile yerine getirme çalışmalarını sürdürmüştür.

Saha Satış Otomasyonları

Satış ve Dağıtım organizasyonlarının sahada, güncel bilgiler ve entegrasyonlarla etkin ve verimli hizmet verebilmesini destekleyen, şirketlere her türlü (iş gücü, zaman, bütçe, vb.) kaynak tasarrufu sağlayan çözüm paketidir.

Yazılım Teknolojileri

Çok hızlı değişen ve gelişen ihtiyaçlara paralel olarak, yazılım teknolojileri de hızla gelişmekte, her gün yeni metodlar, yazılım dilleri, araçlar, eğilimler, servisler ve entegrasyonlar kullanılmaya başlanmaktadır.

Dış Kaynak Hizmetleri

Müşterilerimizin gereksinim duyduğu bilgi teknolojileri (BT) iş süreçleri ile bu süreçleri desteklemek için gerekli altyapı ve personel kaynağı sağlama hizmetimizdir.

Altyapı ve Teknik Destek

Yurt içi ve dışında Altyapı, Donanım, Kablolu/Kablosuz ağlar, Veri Tabanı, Veri Merkezi (Hosting), Olağanüstü Durum Merkezi (DRC) hizmetleri, Entegrasyon vb. konularında satış, danışmanlık ve diğer teknik destek hizmetleri.

Vizyoneks Bilgi Teknolojileri A.Ş.

ÜrünlerKurumsal Bilgi Güvenliği Politikası